Εγγυημένο Aποτέλεσμα

Πιστοποιημένο & Εξειδικευμένο Συνεργείο

Άμεση Ανταπόκριση

Εγκεκριμένα Σκευάσματα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Η καταπολέμηση παρασίτων με απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η απολύμανση αφορά στην καταπολέμηση μικροβίων, η απεντόμωση στην αντιμετώπιση εντομολογικών προβλημάτων και η μυοκτονία στον έλεγχο προσβολών από τρωκτικά.

Η Epestcontrol πραγματοποιεί εφαρμογές σε οικιακούς και εταιρικούς χώρους σε όλη την Αττική.

Εμπιστευθείτε μας για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών