Ποιοι είμαστε

Απεντομώσεις, Μυοκτονίες, Απολυμάνσεις

Στην Epestcontrol.gr παρέχουμε γεωπονικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες.
Συγκεκριμένα πραγματοποιούμε εξειδικευμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολυμάνσεις σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και αποθήκες.
Πιστοποιούμε την εργασία μας με το πιστοποιητικό βεβαίωσης που είναι απαραίτητο από την Υγειονομική Υπηρεσία.
Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά προϊόντα και η σωστή εφαρμογή τους γίνεται από τον υπεύθυνο γεωπόνο.
Επίσης αναλαμβάνουμε κατασκευές και συντηρήσεις κήπων, ανάλυση εδάφους & νερού άρδευσης, επισκέψεις σε κήπους και κτήματα, καθώς και παροχή γεωπονικών συμβουλών.

Επιλέγοντας την epestcontrol είστε σίγουροι:

Η εταιρία μας διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (8228/04.07.2017) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα των Υπηρεσιών σύμφωνα με το νέο Πρότυπο EN ISO 9001 (Letrina S.A.). Η EPESTCONTROL είναι από τις λίγες εταιρείες στη χώρα μας που είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 16636 (Letrina S.A.).

Το ΕΝ 16636 είναι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τις επιχειρήσεις στον τομέα διαχείρισης παρασίτων και επιβλαβών οργανισμών. Επιπλέον τεκμηριώνει ότι η εταιρεία ελέγχου και καταπολέμησης παρασίτων εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες που είναι σε εναρμόνιση με τα συστήματα κυρίως εταιρειών στον τομέα Τροφίμων – Φαρμάκων – Καλλυντικών.

Το Σήμα Ποιότητας PCC ενσωματώνει τα βασικά σημεία, τα πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά των Συστήματος Διαχειρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Παροχής Υπηρεσιών Παρασιτοκτονίας, ΕΝ 16635:2015. Το Σήμα Ποιότητας PCC, απονέμεται βάσει της Ιδιωτικής Προδιαγραφής EEPA-IR-002 και μετά από:

  • την επιτυχή ολοκλήρωση των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων από την ΕΕΠΑ
  • την επιτυχή Επιθεώρηση και Πιστοποίηση, από Τρίτο Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

Το PCC περιλαμβάνει επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία της διαδικασίας διαχείρισης των παρασίτων.

Μπαδιεριτάκης Ιωάννης – Γεωπόνος

  • Είναι Πτυχιούχος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006).
  •  Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στον επιστημονικό τομέα “Φυτών μεγάλης καλλιέργειας και βελτίωσης φυτών” από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009).
  • Κατέχει πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2009), (2015).
  • Έχει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει εργαστεί για 10 χρόνια στις μεγαλύτερες εταιρείες γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων της Ελλάδας.